„Viitorul profesiei contabile este indisolubil legat de capacitatea noastră de a ne adapta și de a inova”. Interviu cu Elena-Ecaterina Chivu, Președintele Consiliului superior al CECCAR

Revista CECCAR Business Magazine: În calitate de președinte al Consiliului superior al CECCAR, cum vedeți evoluția profesiei contabile în contextul actual?

Elena-Ecaterina Chivu: Profesia contabilă traversează o perioadă de transformare profundă, marcând o evoluție de la un rol tradițional de creator al informației financiare, către un partener strategic în decizia de afaceri. Digitalizarea, globalizarea și schimbările modelelor de afaceri impun o adaptare rapidă și eficientă. Profesioniștii contabili sunt astăzi consilieri de încredere ai antreprenorilor, capabili să ofere soluții integrate și să contribuie activ la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, a economiei.

RCBM: Care sunt principalele provocări pe care le întâmpină profesia contabilă?

ECC: Fără îndoială, digitalizarea reprezintă o provocare majoră, dar și o oportunitate. Automatizarea proceselor și integrarea tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligența artificială, necesită noi competențe și o înțelegere profundă a impactului tehnologic asupra afacerilor. De asemenea, conformarea cu reglementările în continuă schimbare și asigurarea transparenței și integrității informațiilor financiare sunt esențiale în consolidarea încrederii publice în profesie.

RCBM: Cum răspunde CECCAR acestor provocări și care sunt inițiativele principale pentru susținerea membrilor săi?

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.