Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


ERATA la:
- Procesul verbal nr. 138 din 08.02.2023 privind analizarea declaratiilor de candidatura la functia de Presedinte al Consiliului filialei CECCAR BRAILA mandatul 2024-2028

Textul:

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR sub nr.137 din 08.02.203 (domnul Candidat 1), întocmite de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura domnului Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR BRAILA, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

Se modifică și se va citi corect:

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr.137 din 08.02.2023 (domnul Candidat 1), întocmit de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR BRAILA, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

ALEGERILE PENTRU FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI CECCAR BRAILA, MANDATUL 2024-2028

 

Procesul de votare se va desfasura in zilele de 9 si 10 martie 2023, in intervalul orar 10.00-19.00, la sediul filialei CECCAR Braila

Au drept de vot membrii activi ai filialei care au indeplinit obligatiile de raportare si au achitat cotizatiile profesionale pana la 28 februarie 2023.

Este interzisa votarea pe baza de procura speciala.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Stroe Gheorghe Darie Ion Cimbrola Niculae
Barbu Teodorina
Iconaru Radu
Petroianu Constanta

Biroul Permanent

Preşedinte Vicepresedinte
Stroe Gheorghe Barbu Teodorina

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Guzu Lucica Ionascu Maria Moraru Valerica
Brebenel Catalin Marian Chitu Ion
Madaras Daniela Mariana Neacsu Ionica Iuliana
Botosanche Izot

Comisia de cenzori

Membru titular
Buzea Valerica

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Stroe Gheorghe Guzu Lucica
Ionascu Maria
Balan Mihaela
Brebenel Catalin Marian
Iconaru Radu

Executivul filialei

Serviciul evidenta Tablou+ persoana desemnata cu atributii in coordonarea filialei+ persoana desemnata cu atributii privind auditul de calitate Serviciul Stagiu si Dezvoltare Profesională Continuă Birou Administrativ
Iscu Corneliu Nelu Broasca Ionela Draghici Daniela Carmen