Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

 • experți contabili: 40 Euro
 • contabili autorizați: 20 Euro
 • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
 • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
 • societăți cu capital mixt: 400 Euro
 • societăți cu capital străin: 500 Euro
COTIZATII PROFESIONALECuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03. - 30.09.Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10. - 31.12.
Experti contabili – cotizatii fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

Liber profesionisti (cu viza si parafa)700800
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe
Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.75%1.20%
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.

- Pentru a beneficia de facilitatile financiare stabilite prin Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR membri care nu si-au indeplinit obligatiile de pregatire profesionala pana la sfarsitul anului anterior trebuie sa achite si sa efectueze cursurile restante pana la data de 28 februarie a.c..

 

Cont bancar plata cotizatii

CECCAR Filiala Braila

Cont bancar: RO21BTRLRONCRT0V2581560A

Banca: Banca Transilvania

CUI: RO7426179

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Precizari referitoare la aprobarea solicitarilor de scutire sau reducere cotizatie fixa, respectiv utilizare logo CECCAR

Solicitarile membrilor aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei ca urmare a efectuarii concediului de crestere si ingrijire copil, angajarii/detasarii in afara Romaniei, solicitarile membrilor cu handicap grav sau accentuat, solicitarile membrilor aflati in incapacitate temporara de munca, conform Sistemului de cotizatii in cadrul CECCAR, precum si solicitarile membrilor in vederea utilizarii logo-ului CECCAR, conform Normei nr. 1484/2009 privind publicitatea in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, se vor aproba doar in conditiile: frecventarii cursurilor de formare profesionala in ultimii 3 ani, incarcarea raportului de activitate anual si achitarea cotizatiilor fata de Corp.

 

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate din anii anteriori.  Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala Braila, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul anterior pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul curent, doar după încărcarea   Raportului/Rapoartelor de activitate pentru anii anteriori.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 28 februarie a.c..

 • Raport Persoane fizice 
 • Instructiuni de completare PF
 • Raport Persoane juridice 
 • Instructiuni de completare PJ

Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!

 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei – 2019
 • Prin Hotararea Conferinței Naționale 2022 au fost modificate articolele art.3, lit. c) si art. 5 lit. c) din Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, după cum urmează;

  “Art. 3. - Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. c) dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfăsoară activitatea in mod independent si primesc parafa anuală.”

  și art.5, lit. c) din Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei:

  “Art. 5. Viza anuală pentru exercitarea profesiei prin intermediul societaţilor de expertiză contabilă/contabilitate se acordă dacă au fost îndeplinite cumulative următoarele condiţii:

  1. c) dovada asigurării pentru riscul profesional pe societate;