29 mai 2024, termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru microîntreprinderi

Informațiile publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor arată că, „potrivit art.36 alin.(1) lit.a) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute de aceasta depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Termenul prevăzut mai sus este aplicabil tuturor entităților, indiferent de sistemul de impozitare aplicabil, conform Legii contabilității nefiind instituită o derogare de la acest termen pentru exercițiul financiar al anului 2023. În înțelesul prevederilor art.47 alin.(1) lit.i) și 541 din Codul fiscal, referirea la situațiile financiare anuale privește depunerea acestora pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau pentru exercițiile financiare corespunzătoare anilor anteriori anului 2022.”

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment