Declaraţii de candidatură 2020

Graficul de desfășurare a alegerilor pentru Consiliul Superior

Nr.crt Acțiunea Data limită/perioada 
1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură prin afișarea pe site-ul CECCAR 7 februarie
2. Depunerea declaratiilor de candidatură 14 februarie  până la ora 16,00
3. Numirea Comitetului de nominalizare (prin Hotărâre a Consiliului superior) 18 februarie
4. Evaluarea candidaturilor și publicarea procesului-verbal al Comitetului de nominalizare și a listei candidaților  admisi pe site-ul CECCAR 30 martie
5. Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al Comitetului de nominalizare 31 martie – 01 aprilie, ora 16,00
6. Soluționarea contestațiilor 2 – 3 aprilie
7. Publicarea pe site-ul CECCAR a listei candidatilor nominalizati 3 aprilie
8.

Alegerea membrilor Consiliului superior si prezentarea rezultatelor votului de catre un reprezentant al Comisiei electorale in sedinta Conferintei nationale pentru validare

4 aprilie