Formulare Rapoarte activitate pentru 2019

Formulare pentru Persoane Fizice

Raport activitate PF 2019 si Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei 2020

Declaratie tip cazier

Declaratie capacitate de exercitiu

Declaratie asigurare profesionala

Formulare pentru Persoane Juridice

Raport activitate PJ 2019

Imputernicire asociati

 

Accesul in platforma de depunere  aici

Informatii referitoare la completarea si depunerea Rapoartelor

Pentru Persoanele fizice
Setul complet pentru incarcarea raportului in platforma si emiterea recipisei de depunere este format din:
1.Raportul de activitate cu 2 atasamente, respectiv:
                        - Declaratia proprie raspundere/cazier judiciar, ca nu ati suferit nicio condamnare–completata si scanata PDF
   -Declaratia pe proprie raspundere/adeverinta, capacitate deplina pentru exercitarea profesiei –completata si scanata PDF
2.Raportul semnat olograf, scanat PDF, cand nu exista semnatura electronica
3.Extras din registrul de incasari si plati cu veniturile obtinute in 2019. In situatia cand nu exista registru de incasari si plati se incarca un fisier PDF continand nota ca “nu este cazul”
4.  Dovada asigurării pentru riscul profesional / Declarație pe propria raspundere, doar pentru cei care desfăsoară activitatea in mod independent si primesc parafa anuala– scanata PDF
5.copia BI/CI – scanat PDF;
6.fotografia -optional, daca este necesara actualizarea
7.bifa acord GDPR
8.incarcare copia chitantei de plata cotizatie scanata PDF sau op – scanat PDF sau plata direct in platforma.

Pentru Persoanele juridice
Setul complet pentru incarcarea raportului in platforma si emiterea recipisei de depunere este format din:
1.Raportul de activitate cu atasamente, respectiv:
- Extras balanta – in format PDF
-Imputernicire pentru semnarea si depunerea raportului (cand sunt mai multi asociati) –completata si scanata PDF
2.Raportul semnat olograf, scanat PDF, cand nu exista semnatura electronica
3. Copie CUI scanata PDF
4. incarcare copia chitantei de plata cotizatie scanata PDF sau op – scanat PDF sau plata direct in platforma.