ALEGERI FILIALA CECCAR BRAILA MARTIE 2020

In luna martie 2020 se vor desfasura alegeri pentru Consiliul filialei si pentru Comisia de disciplina a filialei CECCAR Braila.

Regasiti mai jos functiile vacante si conditiile necesare pentru depunerea candidaturii :

Pentru CONSILIUL FILIALEI – 3 functii vacante:

-1 membru titular CF, Expert Contabil,

-1 membru supleant CF, Expert Contabil

-1 membru titular CF, Contabil Autorizat

Descarca aici formular Declaratie de candidatura pentru functia de membru in Consiliul filialei

Pentru COMISIA DE DISCIPLINA -7 functii vacante:

-2 membri  titulari CD, Experti Contabili

-5 membri supleanti CD, Experti Contabili

Descarca aici formular Declaratie de candidatura pentru functia de membru in Comisia de disciplina

Declaraţiile de candidaturi pentru Consiliul filialei sau pentru Comisia de Disciplina se depun la sediul filialei sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat, astfel încât să fie primite la filială până  la data de 14.02.2020, ora 17,00, în original.

Declaraţiile de candidaturi primite după data-limită stabilită, sunt considerate tardive şi nu sunt luate în considerare.

Declaraţiile de candidatură, apreciate ca incomplete sau incorect completate, vor fi respinse, fără a intra în procesul de analiză în cadrul Comitetului de nominalizare.

 

Membrii titulari şi supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii activi ai Corpului, care:

- au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp;

- au achitat integral cotizaţiile profesionale;

- au depus raportul de activitate;

- au obţinut viza la data depunerii candidaturii;

- au o bună reputaţie profesională şi morală;

- nu au fost sancţionaţi sau nu sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament, respectiv împotriva cărora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare;

- nu sunt membri de onoare;

- nu au desfăşurat activitate în cadrul structurilor executive (CECCAR) pentru o perioadă mai mare de 6 luni în ultimii 4 ani calculaţi de la data depunerii candidaturii;

- nu  sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România.

Procesul de votare, inclusiv calendarul cu datele de desfășurare a votării, intervalul orar de votare și locația centrului de votare (sediul filialei) vor fi făcute publice, pe site-ul filialei, de către consiliul filialei cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data votării.

Candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora şi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari şi apoi cele de supleanţi.