10 mai 2024, ora 15.00 -Întâlnire profesională membri, sediul filialei

În ziua de vineri 10.05.2024 la ora 15:00 se va organiza la sediul filialei Brăila o întâlnire cu membrii, având două obiective:
- prezentarea unei  teme cu privire la  "Raportarea indicatorilor nonfinanciari – elemente importante pentru deciziile de management - un instrument util strategiei de  business sustenabil"
- discutarea unor probleme cu care se confruntă profesioniștii contabili, soluțiile care se impun, precum și propuneri cu privire la organizarea de dezbateri, întâlniri, în vederea facilitării relațiilor dintre membrii CECCAR și instituțiile locale , intensificării colaborării cu diversele organisme de la nivel local, încheierii de noi parteneriate.