Procesul de vot pentru alegerea membrilor in Consiliul filialei si Comisia de disciplina, 13 si 14.03.2024, sediul filialei, orele 10.00-18.00

Conform Hotararii Consiliului fiialei nr. 152 din 01.02.2024, procesul de votare pentru alegerea membrilor in  Consiliul Filialei CECCAR Braila si Comisia de Disciplina, se va desfasura in zilele de Miercuri, 13.03.2024 si Joi 14.03.2024, la sediul filialei CECCAR Braila, in intervalul orar 10.00-18.00.

Alegatorii se vor legitima cu un act de identitate valabil.

Este interzisa votarea pe baza de procura.

Lista candidatilor admisi pentru functia de membru in Consiliul filialei CECCAR Braila, mandatul 2024-2028

Lista candidatilor admisi pentru functia de membru in Comisia de disciplina a CECCAR Braila, mandatul 2024-2028

 

Consiliul filialei CECCAR Braila

Comisia electorala

Nota

In conformitate cu pct. 25 din Anexa 1 din ROF CECCAR -Au drept de vot membrii activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent şi nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare.