INSCRIERI EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL SAU CONTABIL AUTORIZAT, SESIUNEA 2 & 4 OCTOMBRIE 2020

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:

În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

În ziua de 4 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil.

În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

In perioada 3 august -17 septembrie 2020 se efectueaza inscrieri pentru examenul de acces la profesie.

Documentele necesare pentru inscriere sunt urmatoarele:

PENTRU CATEGORIA EXPERT CONTABIL

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (model aici), însoțită de următoarele documente:

 • copia cartii de identitate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
  • curriculum vitae (model aici);
  • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
  • copie certificat de nastere
  • copie certificat de casatorie (daca este cazul)
  • 3 fotografii color tip buletin;
  • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

PENTRU CATEGORIA CONTABIL AUTORIZAT

b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip (model aici), însoțită de următoarele documente:

 • copia cartii de identitate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
  • curriculum vitae (model aici);
  • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
  • copie certificat de nastere
  • copie certificat de casatorie(daca este cazul)
  • 3 fotografii color tip buletin;
  • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Plata taxei de inscriere se efectueaza dupa verificarea de catre filiala a dosarului si poate fi efectuata atat cu numerar la Casieria filialei cat si prin Banca. CECCAR Filiala Braila, CUI: RO7426179,  Cont bancar - RO21BTRLRONCRT0V2581560A, Banca Transilvania.

Documentel trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR Braila, Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladire Ceprohart et. 5, Tel. 0239/619817, pana cel tarziu 17 septembrie 2020.