Ajutor de stat și de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

Ajutor de stat și de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

Prin Ordinul 6.504/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene (publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024) a fost stabilită schema de ajutor de stat și de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes. Reglementarea instituie o măsură de sprijin transparentă, constând în acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis, după caz, în scopul îmbunătățirii accesului la finanțare al întreprinderilor mari pentru sprijinirea, deblocarea și accelerarea de noi activități de investiții care să sprijine redresarea economică și tranziția ecologică și digitală.

Obiectivul măsurii de ajutor constă în facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin utilizarea instrumentului de garanție plafonată de portofoliu, care generează o diferență între dobânda de referință la nivelul pieței și dobânda percepută întreprinderii ca urmare a reducerii primei de risc și a costului de capital pentru împrumuturile acordate, diferență care se constituie într-un avantaj economic oferit întreprinderii, sub forma unui ajutor de stat sau ajutor de minimis.

Rata de garantare este stabilită la 80% din valoarea împrumutului de rambursat și până la nivelul maxim de acoperire a riscului portofoliului garantat, care nu poate depăși 20% din valoarea portofoliului de împrumuturi. Valoarea sumei garantată pentru portofoliul eligibil la nivelul intermediarului financiar nu depășește 16% din dimensiunea portofoliului. Riscul de credit este acoperit de intermediarii financiari în proporție de cel puțin 20% pentru fiecare împrumut.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.