COVID-19: A fost actualizată documentația pe care trebuie să o completeze persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și care au activitatea întreruptă

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 1.109/2.974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin OUG a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Vom prezenta în rândurile următoare principalele prevederile ale acestui act normativ:

Ordinul nr. 1.109/2.974/2020 reglementează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, documentație pe care trebuie să o completeze persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și care au activitatea întreruptă, pentru decontarea indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (persoane prevăzute la art. XV alin. 4 din OUG nr. 30/2020).

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment