Modificări la Legea privind dialogul social și la Codul Muncii

S-au avut în vedere flexibilizarea și încurajarea negocierilor colective la nivel de sector de activitate

Executivul a adus o serie de modificări și completări legislației privind dialogul social – Legea nr. 367/2022 și Codului Muncii –  Legea nr. 53/2003, printr-o OUG care armonizează acest cadru legislativ și care flexibilizează și încurajează negocierile colective la nivel de sector de activitate. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), au fost, astfel, reglementate și definite mai clar părțile care inițiază și participă la negocierea colectivă sectorială, la fiecare nivel de negociere, unitate, grup de unități, sectorial și național, atât pentru mediul public, cât și pentru mediul privat.

„Decizia a fost luată pentru a putea fi duse la îndeplinire Recomandările de țară primite din partea Comisiei Europene în perioada 2016-2022, cele ale Organizației Internaționale a Muncii din 2015, 2018, 2022 și dispozițiile prevăzute prin Programul Național de Redresare și Reziliență și pentru a elimina orice alte lacune legislative care pot genera efecte negative la nivel economic pe piața muncii”, precizează MMSS.

Printre modificările și completările aduse Legii nr. 367/2022 de noua ordonanță de urgență se regăsesc:

▪ introducerea, în cadrul denumirii generice de organizație sindicală, a uniunii sindicale teritoriale, alături de sindicat, federația sindicală și confederația sindicală, care se constituie pe baza dreptului de liberă asociere a lucrătorilor, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice și sportive, dar și pentru apărarea drepturilor lor individuale și colective, prevăzute în contractele colective și individuale de muncă, acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, convențiile colective de muncă, precum și în legislația națională, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;

▪ redefinirea noțiunii de sectoare de negociere colectivă, ca fiind sectoarele economiei naționale în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv și care se stabilesc de către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social; acestea se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și nu prin hotărâre a Guvernului, cum era prevăzut până acum;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.