Modificări la Legea Arhivelor Naționale și la Codul muncii

♦ S-a avut în vedere, între altele, evitarea situațiilor în care solicitanții de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat

În Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,  act normativ care are scopul de a clarifica o serie de aspecte privind transferul documentelor cu valoare practică, aflate la creatorii de documente, operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice. De asemenea, s-a avut în vedere evitarea situațiilor în care solicitanții de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat.

Astfel, conform amendamentelor aduse Legii Arhivelor Naționale, în scopul informării publice se instituie obligația de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor de documente desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz, precum și informații relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii desființați/dizolvați, astfel: a) pentru operatorii economici prevăzuți, prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet; b) pentru Arhivele Naționale: ▪ în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet; ▪ pentru documentele cu valoare practică deținute de către Arhivele Naționale sau de către serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale, după caz, pe pagina proprie de internet.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.