Ministerul Economiei a publicat proiectul Ghidului Solicitantului aferent schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică proiectul Ghidului Solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, elaborat în baza OG nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Schema de ajutor de minimis își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în OG nr. 27/2022.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro. Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei este de 60.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute în ghid.

Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro.

Perioada de valabilitate a schemei este 25 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Se pot încheia contracte de finanțare, în baza schemei, până la data de 31 decembrie 2023.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.