ANAF: Modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin comun al președintelui ANAF și ministrului Justiției pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a acestuia. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, persoanele juridice, precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului, solicită și înregistrarea fiscală. Totodată, conform definiției prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 265/2022, înregistrarea fiscală reprezintă luarea în evidența organelor fiscale a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului, prin atribuirea codului unic de înregistrare.

De asemenea – precizează ANAF – art. 126 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, prevede că pentru atribuirea codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile registrului comerțului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.