ANAF va modifica reglementările privind mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, prin OG nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, au fost aduse o serie de modificări și completări la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Astfel, prin OG nr. 11/2022 au fost modificate prevederile art. 47 alin. (16) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora, în cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, cu avizul Autorității pentru Digitalizarea României. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF.

Prin OMFP nr.1665/2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Avându-se în vedere faptul că, începând cu data de 1 martie 2022, au intrat în vigoare prevederile legale menționate, se impune emiterea unui nou act normativ care să fie aprobat de către ANAF, în vederea stabilirii mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.