Formulare Raportare activitate pentru 2021

Rapoartele de activitate pentru anul 2021, se depun utilizand platforma on-line https://raport.ceccar.ro

Formularele se descarca pe ecranul calculatorului, se completeaza si ulterior se incarca in platforma.

       
Pentru Membri activi PERSOANE FIZICE
Setul complet pentru incarcarea raportului in platforma si emiterea recipisei de depunere este format din:
1.Raportul de activitate cu 2 atasamente, respectiv:
      - Declaratia proprie raspundere/cazier judiciar, ca nu ati suferit nicio condamnare–completata si scanata PDF
   -Declaratia pe proprie raspundere/adeverinta, capacitate deplina pentru exercitarea profesiei –completata si scanata PDF

2.Raportul semnat olograf, scanat PDF, cand nu exista semnatura electronica
3.Extras din registrul de incasari si plati
4.  Dovada asigurării pentru riscul profesional / Declarație pe propria raspundere– scanata PDF
5.copia BI/CI – scanat PDF;
6.fotografia -optional, daca este necesara actualizarea
7.bifat acord GDPR
8.incarcare copia document de plata cotizatie scanat PDF

Pentru PERSOANE JURIDICE
Setul complet pentru incarcarea raportului in platforma si emiterea recipisei de depunere este format din:
1.Raportul de activitate cu atasamente, respectiv:
- Extras balanta – in format PDF
-Imputernicire pentru semnarea si depunerea raportului (cand sunt mai multi asociati) –completata si scanata PDF
2.Raportul semnat olograf, scanat PDF, cand nu exista semnatura electronica
3. Copie CUI scanata PDF
4.Extras balanta-– in format PDF
5. incarcare copia document plata cotizatie scanat PDF

Instructiunile privind modul de completare a raportului se regasesc in platforma on-line.

Platile se pot efectua prin virament bancar. Contul filialei CECCAR Braila este deschis la Banca Transilvania: RO21BTRLRONCRT0V2581560A, CUI: RO7426179