Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, sesiunea 1-3 octombrie 2021

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 1 şi 3 octombrie 2021, după cum urmează:

În ziua de 1 octombrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

În ziua de 3 octombrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;

În ziua de 1 octombrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

 

Documentele necesare pentru inscriere sunt urmatoarele:

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (model la filiala), însoțită de următoarele documente:
• certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• curriculum vitae;
• copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
• certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• copie certificat de nastere
• copie certificat de casatorie (daca este cazul)-copie carte identitate
• 3 fotografii color tip buletin;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip (model la filiala), însoțită de următoarele documente:
• certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• curriculum vitae;
• copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
• certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• copie certificat de nastere
• copie certificat de casatorie(daca este cazul)-copie carte identitate
• 3 fotografii color tip buletin;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR Braila, Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladire Ceprohart et. 5, Tel. 0239/619817 pana cel tarziu 17 septembrie 2021.

                Programa de examen

 

Pentru pregatire in vederea sustinerii examenului de acces la stagiu puteti achizitiona Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat 

Noua ediție a „Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat” - editia 2021 este acum disponibilă la filiala Braila.

Lucrarea conține informațiile necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, structurate în studii de caz și întrebări acoperind cele șapte discipline de examen (contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă), fiind prezentate, totodată, baza legală și modalitățile de rezolvare.  Candidații se pot familiariza cu modele de subiecte de examen și, în același timp, își pot reîmprospăta cunoștințele esențiale pentru a promova examenul de acces la stagiul de 3 ani.
Materialul cuprins în ediția 2021 a Ghidului, revizuită, a fost actualizat cu modificările legislative relevante în domeniile de studiu și adaptat cerințelor de lectură ale unui cititor modern, fiind mai accesibil și mai ușor de înțeles.
În plus, achiziționarea Ghidului de către persoanele care se înscriu pentru susținerea examenului de acces le oferă acestora beneficiul de a participa gratuit la cursurile de pregătire pe care CECCAR le organizează. Cursurile ajută la aprofundarea tematicii și la o mai simplă familiarizare cu cerințele examenului. Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, organizate de CECCAR, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise exclusiv de Corp sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare în vederea promovării acestui examen.