Rezultate examen aptitudini sesiunea 12-14 martie 2021

În urma organizării examenului de aptitudini, sesiunea ordinară, martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

  1. Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-expert-contabil.pdf și https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-contabil-autorizat.pdf
  2. Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 02 aprilie 2021, ora 12.00.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare. CECCAR BRAILA email: ceccarbraila@ceccarbraila.ro, contul RO21BTRLRONCRT0V2581560A, CUI: RO7426179

 

În cazul solicitării de recorectare a lucrării, ca urmare a contestațiilor depuse, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR au fost aprobate următoarele taxe:

            

Pentru categoria experți contabili:

  • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei, la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60, la care se adaugă TVA.
  • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30, la care se adaugă TVA;

Pentru categoria contabili autorizați:

  • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei, la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 lei, la care se adaugă TVA.

Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 MAI 2021 doar probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.