Examen aptitudini, sesiune extraordinara 12-14 martie 2021

In perioada 12-14 martie 2021 se organizeaza o sesiune extraordinara a examenului de aptitudini.

Probele pentru examen in vederea accesului la profesia de expert contabil sunt:

a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;

b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;

c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar  cu documente. Pentru detalii privind continutul dosarului contactati filiala. Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021.