Modificările privind categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.145/2.576/2020 privind modificarea art. 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020. 

Actul normativ aduce modificări categoriilor de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul nr. 1.092/2.083/2020, despre care am scris în CECCAR Business Magazine, la momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial.  

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.