Comisarul european Paolo Gentiloni a ținut un discurs cu privire la prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE

Joi, 5 martie a.c., comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE. Cele patru aspecte principale tratate de comisar în discursul său au fost: Pactul ecologic european, digitalizarea, impozitarea echitabilă și concurența fiscală.

În ceea ce privește Pactul ecologic european, comisarul a propus revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, eliminând subvențiile inerente pentru combustibilii fosili și scutirile de impozite aplicate în industria aviatică și maritimă. Comisia Europeană a lansat o Foaie de parcurs referitoare la revizuirea Directivei privind impozitarea energiei care va fi urmată de o consultare publică în al doilea trimestru al acestui an. Comisia urmează să publice o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei în prima jumătate a anului 2021.

Tot în acest context, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon este menit să contracareze riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin aplicarea unor taxe pe carbon la frontiere pentru a împiedica poluarea generată de anumite procese tehnologice să se extindă. Comisia Europeană a lansat și o altă Foaie de parcurs cu privire la o nouă schemă de tranzacționare a emisiilor de dioxid de carbon, care va fi urmată de o consultare publică în primul trimestru al acestui an, urmând ca aceasta să publice o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei în prima jumătate a anului 2021.

Totodată, comisarul european a declarat că este pregătit să invoce prevederile tratatelor UE care permit ca o lege în domeniul fiscal să fie adoptată cu majoritate calificată și nu cu unanimitate.

În ceea ce privește digitalizarea, Comisia Europeană este în favoarea unei abordări globale la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)/G20 care să trateze problemele legate de impozitarea companiilor cu scopul de a evita incertitudinile și riscul de dublă impozitare. Normele aferente nu trebuie să reflecte prezența fizică a unei companii ci activitățile acesteia care contribuie la crearea de valoare (interacțiunea cu utilizatorii și datele acestora) și să aloce corespunzător profiturile impozabile.

În cazul în care nu se va ajunge la un consens global în acest sens, Comisia Europeană va propune viziunea UE cu privire la impozitarea companiilor, care include relansarea propunerii de crearea a unei baze fiscale comune consolidate pentru companii (CCCTB).

Referitor la impozitarea echitabilă, comisarul european a declarat că normele UE privind transparența trebuie să corespundă „economiei la cerere” („platform economy”) care se dezvoltă cu rapiditate, urmând ca o propunere în acest sens să fie întocmită de Comisie în această vară. Această propunere va fi urmată de o consultare publică pe marginea modalităților de consolidare a cadrului schimburilor de informații în domeniul fiscal (Directiva 2011/16/UE cu privire la cooperarea administrativă în domeniul fiscal).

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește concurența fiscală, comisarul susține cu tărie idea de impozitare minimă efectivă. Acesta a menționat intenția Comisiei de a actualiza Codul de conduită în domeniul impozitării companiilor și de a prezenta propuneri de reducere a dublei impozitări, de prevenire și soluționare a litigiilor de contencios administrativ, de consolidare a cooperării între autoritățile și contribuabilii din Europa și de simplificare a normelor în materie de TVA ale UE în anul 2021.

Totodată, Comisia a declarat că în luna iunie a acestui an va finaliza un plan de acțiune care va conține o foaie de parcurs cu inițiative de combatere a evaziunii fiscale și asigurare a conformității.

(Copyright foto: Paolo Gentiloni – Facebook)